Tel: 06-22 78 83 74 B.g.g.: 06-237 41 941 – E-mail: c.bosson@planet.nl

Rozen onderhoud

Bemesting

Direct voor en tijdens het planten niet bemesten. Nadat de eventuele winterbescherming is verwijderd en voordat het blad zich volledig opent, moet er bemest worden met een lang werkende totaalbemesting of een organische bemesting. Na de eerste bloei in juni, herhaalt u de voorjaarsbemesting. Het regelmatig bijvoeden gedurende het groeiseizoen, vanaf april tot juli, met een vloeibare bemesting komt de plant ten goede. Na half Juli niet meer bemesten om een goed afrijpen van de rozen te bevorderen. Rozen in potten kuipen en bloembakken moeten iedere 14 dagen bemest worden. De juiste voedingsstoffen zijn in ons tuincentrum te verkrijgen

Bladziektes

Bladziektes, als sterroet, roest, echte en valse meeldauw worden vaak veroorzaakt door een ongunstige standplaats, gebrek aan voeding, overbemesting en slechte weersomstandigheden. Bij deze schimmelziektes moet men preventief handelen door afgevallen en aangetast blad te verwijderen en zodra de rozen gaan uitlopen in maart/april, preventief te spuiten, waarbij om resistentie te voorkomen regelmatig van middel gewisseld moet worden. In ons tuincentrum zijn de juiste middelen verkrijgbaar. Houdt u aan de gebruiksaanwijzing. Nooit bij grote hitte en op nat blad spuiten. De beste tijd om te spuiten is in de avond uren.

Bestrijding van ongedierte

Maatregelen tegen ongedierte als bladluizen, spint en bladetende rupsen moeten pas genomen worden als deze zichtbaar zijn, waarbij u moet bedenken dat een kleine populatie van dit ongedierte acceptabel is als voedingsbron voor hun natuurlijke vijanden. Wij adviseren om voor een milieu en bijenvriendelijke middelen te kiezen. In ons tuincentrum zijn voldoende middelen te vinden die uitstekend voldoen!

Snoeien in de zomer

Om de bloei te bevorderen moeten uitgebloeide bloemen regelmatig worden verwijderd, daarbij dient tenminste onder het tweede  vijfblad gesnoeid te worden en wel iets boven het daarop volgende blad. Eenmalig bloeiende rozen en rozen die geplant zijn voor hun bottels niet snoeien. Als u over de groei van de rozen niet tevreden bent kunt u tot eind Juli nog een vormsnoei toepassen. Als de roos bijvoorbeeld te groot wordt, de takken te onregelmatig groeien, zich lelijke kale plekken laten zien, vooral ook na aantasting door bladziektes en na de eerste bloei kunt u naar eigen inzicht de rozen tot op een derde inkorten

Wildopslag

Vrijwel alle rozen (m.u.v. wilde rozen en rozen op eigen wortel) zijn veredeld op een ‘vreemde’ onderstam. Vanuit deze onderstam groeien af en toe “wilde scheuten”. De wilde scheuten groeien altijd vanuit de wortel (onder de veredeling) en vallen op door hun andere kleur en bladvorm. Ze dienen geheel verwijderd te worden. dit geldt ook voor stamrozen.